Elin Vist

elin

Ferdigheter: Administrasjon, service og næringsparker

Ditt Proneo:
Når du tar kontakt med Proneo, møter du gjerne meg først. Enten du er gründer eller leietaker, har behov for møterom eller har andre spørsmål, hjelper jeg deg med å finne ut av det du lurer på. Hvis jeg ikke kan hjelpe selv, bistår jeg med å finne riktig rådgiver til deg.

Mitt Proneo:
Jeg får en god følelse av at mange får realisert sine ideer og drømmer med god hjelp fra oss.
Siden jeg møter de aller fleste som kontakter Proneo, får jeg gjort det jeg liker aller best: yte service og være ansiktet utad mot kundene til Proneo og VIP-senteret. Å være en del av Proneo gjør meg stolt.

Rådet: 
Ta kontakt med oss så tidlig som mulig i prosessen sånn at du får best mulig utbytte av de tjenestene vi kan tilby.

Eksempelet:
Advokat Camilla Hagen
Camilla flyttet inn på VIP-senteret som Rettshjelper i 2008. I 2011 begynte hun som fullmektig hos Advokatfirma Bauta på Steinkjer, men valgte å beholde kontoret på VIP-senteret som et «avdelingskontor» ettersom hun trivdes veldig godt og ønsket å komme tilbake etter hvert. Vi laget en god leieavtale for henne så dette ble mulig. I oktober 2014 startet hun sitt eget firma, Advokat Camilla Hagen, og flyttet tilbake til VIP-senteret. Fire måneder senere utvidet hun til tre kontor, ansatte to nye advokater, og har skapt flere arbeidsplasser og beriket det sosiale miljøet her.